(0216) 669 09 70-71 | info@bskhavalandirma.com.tr

Ürünler > Klima Santralleri > BHAS Sığınak Havalandırma Santrali


- Ürün PDF Dosyaları

Model
*BHAS : Sığınak Havalandırma Santrali
 
Malzeme
Hücreli Aspiratörlerimizin karkası natural eloksallı alüminyum profilden imal edilmektedir. Hücre panelleri 50 mm kalınlığında olup dış cidar 1,00 mm kalınlığında boyalı galvaniz, iç cidar 0.80 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmektedir. Dolgu malzemesi olarak 70 kg/m³ yoğunluğunda taş yünü kullanılmaktadır. Müşteri isteğine bağlı olarak x ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için hücre içi duvarlar 1,20 mm kalınlığında kurşun levhalarla kaplanır. Hücrelerimiz son derece rijit ve sızdırmaz bir yapıya sahiptir. Fanlar; statik ve dinamik balans ayarı yapılmış, sessiz, verimli, çift emişli geriye eğik seyrek kanatlı radyal özelliktedir. Elektrik motorlarımız standart olarak 380V-50Hz değerindedir.
Dışarıdaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar ile kirli olduğu durumlarda hava G4 panel filtre, F7 torba filtre, nükleer tip H13 hepa filtre, kurşun seperatör ve aktif karbon filtreden geçecek, normal zamanlarda ise sadece G4 panel filtreden geçip havalandırma yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
Sığınak santralinin acil durum ve normal zaman damperleri yay geri dönüşlü ve on/off kontrollü servo motora sahiptir. Cihazın hangi konumda çalışması isteniyorsa ilgili pozisyon damperi açılır ve diğer damper kapalı konuma geçer. Bu sayede normal kullanım zamanlarında özel filtreler kullanılmamış olur.
Sığınak içinde sürekli 50 Pa artı basınç olabilmesi için egzoz aspiratörünün frekans inventerli olması ve sığınak içindeki basınç sensöründen kumanda alması gerekir.
 
Kullanım
Sığınakların havalandırılması tasarımında, sığınaktan yararlanan insanların, bulundukları koruma ortamında bulunma süreleri boyunca ortam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması sağlanmalıdır.
Bedensel bir faaliyeti olmaksızın, yetişkin bir insanın teneffüs ettiği hava yaklaşık 0.5 m³/h (maksimum 8....9 m³/h) olup, teneffüs edilmiş hava ise 35 ºC ve %95’lik neme sahip olmakta ve ortalama olarak %17 O2 , %4 CO2 ve %79 N içermektedir.
Bu amaçla asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir. Solunum için gerekli hava içinde asgari Oksijen miktarının %19 ‘dan az, CO2 miktarının %2 ‘den çok olmamalıdır. Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine sızmasını önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pa değerinde pozitif basınç yaratılmalıdır. Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir. Sığınaklar, bir normal havalandırma bir de koruyucu havalandırma sistemlerini içermelidir.